Phần mềm học từ vựng các ngôn ngữ SuperMemo Phần mềm học từ vựng Supermemo phiên bản mới nhất Supermemo 16, các phiên bản cũ hơn: supermemo 15, supermemo 2012,…