Phần mềm học ngoại ngữ Rosetta Stone là ứng dụng học ngoại ngữ tốt nhất được nhiều trường đại học và các tổ chức giáo dục trên thế giới dùng…