Dù không thường được gắn với thành tích "được công nhận" như IOE hay Toefl Primary, Toefl Junior, hệ thống Exams của Cambridge English vẫn luôn được nhiều phụ huynh…