Bao gồm các phần mềm:

Declan Software Japanese Dictionary
Declan Software Japanese FlashCards
Declan Software ReadWrite Hiragana
Declan Software ReadWrite Kanji
Declan Software ReadWrite Katakana

Declan Chinese

 

Báo giá: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com