Dù không thường được gắn với thành tích “được công nhận” như IOE hay Toefl Primary, Toefl Junior, hệ thống Exams của Cambridge English vẫn luôn được nhiều phụ huynh quan tâm, vì nó cung cấp cho chúng ta lộ trình step by step để đánh giá trình độ tiếng Anh của con em mình. Hãng lại:
– Cung cấp đầy đủ các bài thi mẫu, danh sách từ vựng cho từng exam: http://www.cambridgeenglish.org/learning-…/exam-preparation/
– Cung cấp các games luyện từ vựng, luyện nghe, luyện ngữ pháp miễn phí: http://www.cambridgeenglish.org/learning-engl…/games-social/
Các con chúng ta thường mất 10-12 năm để chinh phục hết các exam trong ảnh trên!

Team Shop ngoại ngữ !